EN

KVKK VE GDPR UYUM DANIŞMANLIĞI


ICS Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri olarak, kişisel verilerin korunmasına uyumluluk alanında çalışan ülkemizdeki en etkin ve sınırlı sayıdaki danışman şirketlerden birisiyiz. Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili hali hazırda danışan şirketler için teknik danışmanlık firmalarıyla iş ortaklığı da yaparak Kişisel Verilerin Korunması hakkında Kanununa uyum çalışmaları yürütmekteyiz.

Uyum projelerimiz kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü prensip ve yükümlülükler çerçevesinde Türkiye’de kurulu şirketler tarafından gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenme metodolojisinin belirlenmesi ve bu metodoloji doğrultusunda Kanun’a uyumlu işleme süreçlerinin oluşturulmasını amaçlamaktayız.

Uyum projeleri bünyesinde;

• Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin, herhangi bir kişisel veri ile temas ettikleri noktadan anılan verinin şirketlere girişi ile yok edilmesi veya anonimleştirilmesine kadar geçen süreçlere ilişkin kişisel veri işleme faaliyetlerinin incelenmesi ve bu faaliyetlere ilişkin mevcut durumunun tespiti ve kişisel veri envanterinin oluşturulması,

• Hukuki uygunluk değerlendirmesi neticesinde bir hukuki değerlendirme raporu hazırlanması ve ortaya çıkan uyumsuzlukların ve risklerin giderilmesi için Kanun’a uygun alınması gereken aksiyonların önerilmesi ve

• Şirket tarafından aksiyonların alınmasını sağlayacak hukuki metinlerin tasarlanması ve uygulanması çalışmalarını yapmaktayız.

Hukuki Danışmanlık
Süreç Danışmanlığı
Teknik Danışmanlık

Hukuk, bilişim ve süreç danışmanlığı alanlarının birbiriyle kesişen taraflarının uyumluluk süreci için kritik önem arz etmesi üçünün aynı anda ve ortak çalışma ile yürütülmesini gerekli kılmaktadır.

ICS olarak bünyemizde bulunan avukat, süreç danışmanları ve güvenlik profesyonelleri ile uçtan uca danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kadromuzda, KVKK konusunda uzman hukukçular, Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) konusunda yetkili veri koruma görevlileri, bilişim alanında sertifikalı BT güvenliği profesyonelleri, siber güvenlik mühendisleri, genel yönetim danışmanları ve bilgi güvenliği yönetim süreçlerine hakim danışmanlar bulunmaktadır.


0216 912 14 27


Konum İste