EN

ALTYAPI VE GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ


Akıllı Güvenlik Yönetim Sistemleri

 • Şehir ve Fabrika Yönetimi

Şehirlerde yaşamaya başlayan nüfusla birlikte insan, araç ve bina kalabalığının daha verimli şekilde yönetilmesi kaçınılmaz oldu. O yüzden yeni şehircilik anlayışı tüm dünyada giderek daha anlamlı hale geldi. Gelişmiş ve yaşam kalitesi yüksek akıllı şehirler oluşturmak, ülke refahını artırmanın en önemli anahtarı haline geldi. Akıllı şehirler; yaşam kalitesini yükseltmek, kaynakları etkin ve verimli kullanmak amacıyla teknolojik imkânlardan ve verilerden en ileri seviyede yararlanılan, şehrin tüm paydaşlarının şehir yönetimi ile entegre olduğu sürdürülebilir şehirlerdir.

Şehirlerdeki ulaşım ve hareketlilikten, atıklarımızla ne yaptığımıza; su arıtımından gıda güvenliğine; yenilenebilir enerji kullanımından bütünleşik çevresel planlamaya uzanan birçok önemli konuda sürdürülebilirlik kavramını hayata geçirmek için sayısız sebebimiz var.

Akıllı şehirler; yaşanabilir, doğa ve insan dostu şehirler oluşturma amacıyla teknolojinin, insanların ve yönetimin bir araya gelmesidir. Akıllı şehirler, veri toplama ve bu verilerin analizi yoluyla, sakinlerinin hayat standartlarını arttırır ve bir şehrin yerine getirmesi gereken işlevleri en verimli ve en uygun şekilde yerine getirir. Enerji verimliliğinin arttırılması, doğal afetlerin teknoloji yardımıyla tahmin edilmesi ve önlemler alınması, akıllı binalar, ulaşım sistemlerinin düzenlenmesi, şehrin sistematik bir biçimde büyümesi ve gelişmesi, akıllı şehirlerin sağladığı faydalardan bazılarıdır.

Akıllı şehirler, artan nüfus oranı ile beraber bireylerin şehirlerde artan ihtiyaçlarını çevresel, enerji, ulaşım vb. kaynaklar aracılığıyla daha teknolojik ve verimli bir şekilde karşılamayı hedefler; doğaları gereği sürdürülebilirdir ve bir şehrin daha sürdürülebilir ve verimli işlemesini sağlar. Akıllı şehirlerin teknoloji ve veri yardımıyla sunduğu çözümlerle, şehirlerin daha sürdürülebilir kılınması yolunda daha sağlam ve inovatif adımlar atılabilir.

 • SCADA entegrasyonu
 • Gelişmeye açık, sürdürülebilir ve genişleyebilen sistemler
 • Dış ortam şartlarına uygun, dayanıklı tasarımlar,
 • Değişik hızlarda veri kodlama ve transfer olanağı
 • Verinin izlenmesi, kaydedilmesi ve değişik ortamlara aktarılması
 • Entegre edilebilir ve kolay yönetilebilir yazılımlar
 • Video analitik sistemleri ile aktif veri edinilmesi
 • Çoklu yayın (multicast) desteği
 • Görüntülerin intranet, internet, TV ve mobil telefon ortamlarında sağlanması
 • Yenilenebilir enerji kaynakları ile düşük maliyet
 • Akıllı alan taraması, güvenlik kamera altyapısı

Network Altyapı Sistemleri

 • Entegre Ağ Çözümleri
  • LAN, WAN, WLAN, Load Balancing teknolojileri, yapısal kablolama, network yönetimi, tasarım, entegrasyon ve destek hizmetleri.
  • Geniş Alan Ağı Çözümleri (WAN)
  • Yerel Alan Ağı Çözümleri (LAN)
  • Kablosuz Alan Ağı Çözümleri (WLAN)
  • İçerik Optimizasyon Çözümleri (Load Balancing)
  • Yapısal Kablolama ve Altyapı Çözümleri
  • Network Yönetimi ve Raporlama Çözümleri

 • Ağ Güvenlik Çözümleri
 • Kurumunuzun bilişim sistemlerini kapsamlı bir açıklık testinden geçirerek güvenlik seviyenizi artırmaya yardımcı oluyoruz. Bunu yaparken doğru güvenlik politikaları ile tanınmış kullanıcıların bilgiye erişiminde hızı ön planda tutuyoruz.

  • Güvenlik Mimarisi Tasarımı
  • Ağ Erişim Kontrolü (NAC)
  • Ağ Geçidi Anti Virüs Çözümleri
  • Güvenlik Duvarı Çözümleri (Firewall)
  • Saldırı Tespit ve Önleme Çözümleri (IDS/IPS)
  • Sanal Ağ Çözümleri (VPN)
  • Web Filtreleme Çözümleri
  • Kurumsal Güvenlik Yönetim Çözümleri
  • Ağ Güvenliği Analizi Çözümleri
  • Kurumsal Güvenlik Politikası Oluşturma Programı
  • Kurumsal Bilişim Güvenliği ve Bilinçlendirme Eğitimi
  • Sistem Odası Güvenliği

 • İleri Güvenlik Çözümleri
  • İleri Güvenlik
  • Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF)
  • DDOS Atak Önleme (Uygulama Seviyesi)
  • Ağ Erişim Güvenliği (NAC)
  • Log Yönetimi
  • Veri Tabanı Güvenlik Duvarı

 • Proaktif Güvenlik Çözümleri
  • Zafiyet tarama
  • Sızma sesti
  • Real-time sızma testi
  • Yazılım kod güvenliği
  • Korelasyon/Olay yönetimi (SIEM)

0216 912 14 27


Konum İste