EN

FİKRİ MÜLKİYET VE KORSANLA MÜCADELE


Fikri mülkiyet haklarını koruma politikaları, yasal düzenlemeler, uygulamalar ve ulusal düzenlemelerin uluslararası anlaşmalara uyarlığı konuları da dâhil olmak üzere geniş bir yelpazede fikri mülkiyet hukuku hizmetleri verir; farkındalığın artırılması çalışmalarına katkı sağlar, ticari sektör dernekleri ve STK’ları idari kurum ve kuruluşlar ile TBMM komisyonları nezdindeki görüşmelerde temsil ederiz.

Marka, patent ve diğer fikri mülkiyet hakları sahiplerini ve hak sahiplerinin oluşturduğu dayanışma gruplarını ve derneklerini taklit ve korsan karşıtı kampanya ve sair yasal faaliyetlerinde temsil eder, Türk yasalarının taklit ve korsanlığa karşı düzenlemeleri ve idari ve gümrük başvuruları ve süreçleri hakkında mütalaa verir ve bu işlemleri takip ederiz.

Müvekkillerimizin FM haklarının korunması için, arama ve el koyma başvuruları, bireysel, seri ve çoklu eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri yapmak, gümrüklerde ithal, ihraç veya transit amacıyla bulunan taklit ürünlere el konulması da dâhil olmak üzere her türlü hukuki, cezai ve idari başvuruların yapılması, takibi, el konulan ürünlerin imhası konularında temsil hizmeti veririz. Bu çerçevede FM hakkı sahiplerini uzmanlaşmış hukuk ve ceza FM mahkemeleri nezdinde temsil ederiz.

Fikri mülkiyet haklarının korunması konusundaki yasal ve sair faaliyetlerini birleştirmek isteyen grupların taklit ve korsan karşıtı faaliyetlerini koordine ederek taklit ve korsan karşıtı kampanyalar oluşturur, yürütür ve bu kapsamda PR (halkla ilişkiler) ajansları ile de işbirliği yapar, sektör dernekleri ve diğer STK’larla birlikte FM haklarının etkin korunması için kamuoyunun, gümrük ve polis memurları ile sair görevlilerin eğitimine katkıda bulunacak seminer, konferans ve workshop’lara katılırız.

Değişik sektör bilgisine ve geçmişine sahip araştırmacılarımız vasıtasıyla Türkiye çapında fikri mülkiyet hakkı ihlalleri araştırma ve delil toplama hizmetleri veririz. Araştırma hizmetlerimize taklit ürünlerin tespiti ve delillendirilmesi, test alımları yapılması ve belgelendirilmesi ve ayrıca marka kullanım ve kullanmama araştırmaları da dâhildir.

Hukuk büromuz marka, patent ve endüstriyel tasarımlar ile ilgili konularda uzun yıllardır yerel ve yurtdışı müvekkillere hizmet vermektedir. Ayrıca fikri ve sınai hakların haksız kullanımına karşı itiraz ve bunların takibiyle birlikte marka iptali, tazminat ve ceza davalarına ait hukuki süreçleri takip etmekte gerek danışmanlık gerekse dava boyutuyla hukuki destek vermektedir.

Ayrıca Hukuk büromuz uzun yıllar Bilişim İşverenleri Sendikası (BİTİS) bünyesinde çalışma kurulu olarak görev yapan Yazılım Dayanışma ve Koruma Birliği (YDKB) ile ortaklaşa yürüttüğü korsan yazılımla mücadele konusunda çalışmalarını sürdürmüştür. Bu birlikteliğin temel amacı ülkemizde hızla yaygınlaşan CAD/CAM alanında korsan yazılım kullanımı ile mücadele ederek, Türkiye'de CAD/CAM uygulamalarının fikri mülkiyet haklarının korunarak, daha sağlıklı, etik bir yapıda yaygınlaşması, sektör içi disiplininin sağlanması ve bu kapsamda kullanıcılara daha iyi hizmet sunulması için faaliyet göstermektir.

Hukuk Büromuz YDKB Çalışma Grubu ile Lisanssız Kullanım yapmakta olan ve sayısı 1000’leri aşan işletmede izlediği başarılı lisanslama çalışmaları ile ülkemize milyonlarca TL’yi aşan tutarda vergi kazandırıcı faaliyette de bulunmuştur.


0216 912 14 27


Konum İste