EN

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ


Bilişim Teknolojileri Danışmanlık, Sistem Entegratörü, Eğitim, Proje Yönetimi, Yazılım Geliştirme ve Siber Güvenlik Hizmetleri alanında müşterilerinin beklentileri doğrultusunda inovatif ve yenilikçi yaklaşımlar ile tüm yükümlülüklerini yerine getirip kesintisiz hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamaktadır.

Faaliyetlerimiz sırasında, ilgili standartların uygulanabilir şartları göz önünde bulundurarak oluşturulan Entegre Yönetim Sisteminin, tüm çalışanlarımız tarafından uygulanması ve sürdürülmesini taahhüt ederiz.

Bu taahhüdü yerine getirmek için de iş süreçlerimizi aşağıdaki prensipler ışında organize ederiz;

 • Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
 • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü kişisel veri ve bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 • Bilgi güvenliği ve kişisel veri ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 • Sahip olduğu süreçlerde kişisel veri ve bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
 • Kişisel veri ve bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,
 • Ürün ve hizmetlerimizde, müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımlarla, uygulanabilir mevcut en iyi teknikleri iş süreçlerimize dahil ederek proseslerde hizmet devamlılığı ve verimini en yüksek seviyede tutmayı,
 • Süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşma hedefi ile entegre yönetim sistemini oluşturmayı, uygulamayı ve yürütmeyi; performans kriterlerini ve süreç faaliyetlerini sürekli denetleyerek gerekli görülen iyileştirmeleri tespit ederek, faaliyetlerin uygulanabilirlik şartlarını sağlayarak gerçekleştirmeyi,
 • Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışı ile tüm proseslerimiz de liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmeyi bu sayede iş süreçlerimizi sürekli geliştirmeyi,
 • Paydaşlarla ilişkilerde, yasalara ve etik kurallara bağlı kalarak; dürüst ve şeffaf davranarak verilen sözleri tutmayı, “Bilgiye Saygı”, “İnsana Saygı”, “Kişi Hak ve Mahremiyetine Saygı” “Çevreye Saygı” ilkesiyle hareket ederek; güvenilirlik, tutarlılık erdemlerinde öncü ve örnek olmayı,
 • Müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında hizmet gerçekleştirmeyi,
 • İç ve dış müşterilerinin, tedarikçilerinin ve ilgili diğer tüm bağlamlarımızın, toplumun ve hissedarlarının beklentilerini kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak zamanında, hızlı ve etkin çalışan bir sistem ile tespit etmeyi, dengeli biçimde karşılamayı, sürekli iyileştirmeyi, öğrenme ve yenilikçiliği desteklemeyi, mükemmellik yaklaşımını benimsemeyi ve benimsettirmeyi,
 • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere, ilgili standartlara uyum sağlamayı,
 • Süreçlerinin performansının ölçümünün sağlıklı veriler, doğru metot ve sistemlerle ölçülmesi ve sürekli iyileştirmeler için girdi sağlamayı,

Genel Müdür


0216 912 14 27


Konum İste